Yrittäjän elämää – sisällön tuottamista

successmind.fi

Yrittäjänä joudumme kirjoittamaan paljon erityyppisiä tekstejä. Sisällöntuotanto on noussut merkittävään rooliin sähköisessä markkinoinnissa. Haastetta on riittävän kiinnostavan tekstin tuottamisessa, että se saisi asiakkaiden täyden huomion osakseen.

Kirjoittaminen on taito, jota voi harjoitella. Kirjoitan erittäin paljon vapaata tekstiä ja ajatuksiani, yritykseni toimintaan liittyy myös kirjoitetun tekstin tuottaminen eri muodoissa. Tuotan paljon koulutusmateriaalia, mutta esim. tieteellistä tekstiä olen kirjoittanut vähän. Uskon, että tieteellisen tekstin tuottaminen on minulle edelleen haasteellista, vaikka olen suorittanutkin YTM tutkintoni joitakin vuosia sitten. Yleensäkin tekstin on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Vapaassa kirjoittamisessa sanoilla ja merkityksillä voidaan hiukan leikitellä, kun taas tieteellisessä tekstissä rakennetaan merkityksiä erilaisten viittauksien, monipuolisten lähteiden ja asiallisten sanavalintojen kautta.  Tieteellisessä kirjoittamisessa on olemassa omat ominaiset piirteet, kuten ammattikielen käyttäminen, termien ja asioiden tarkka määritteleminen, asiakeskeisyyden korostuminen ja tarkastelun objektiivisuus.


Minä kirjoittajana

Kirjoittajana minua varmaan on eniten muokannut lukuharrastukseni ja tietenkin opiskelu, joka on pakottanut tuottamaan monipuolista tekstiä. Eniten olen pohtinut kirjoittaessani plagioinnin ongelmaa. Onko tänä päivänä mahdollista luoda uusia koskaan aiemmin julkaistuja ajatuksia?

Onnistunein kirjallinen työni on varmasti ollut oikeutetusti pro gradu -työni ja hyvänä kakkosena tulee opettajakorkeakouluun tekemäni portfolio, jossa kuvasin oman opiskeluprosessini ja tekemäni tehtävät. Sen kirjoittaminen ja tehtävien läpikäyminen uudelleen oli erittäin palkitsevaa ja myös oppimistani syventävää. Prosessina portfolion kirjoittaminen oli innostavaa ja uskon, että kun on aidosti kiinnostunut ja innostunut kirjoitettavasta aiheesta, se näkyy myös tekstissä. Tekstistä tulee sujuvampaa ja monipuolisempaa.

Kirjoittaessani tapani työskennellä on seuraava: Käytän vapaan kirjoittamisen tyyliä, jossa kirjaan ylös tekstin tavoitteet, ajatuksiani ja lähden niistä sitten työstämään tekstiä. Suunnittelen ja jäsennän ajatuksia, jonka jälkeen kirjoitan luonnoksen. Tekstini lopullinen rakenne pyrkii olemaan pääosiltaan temaattinen ja osaksi hierarkkisesti jäsentynyt. Ongelmaksi olen kokenut aineiston ja kirjoitetun tekstin rajauksen, mitä otetaan mukaan ja mitä ei. Usein olen liian selittelevä ja monisanainen. Toisena ongelmana olen huomannut, että kirjoitusprosessin aikana saattaa ”punainen lanka” kadota, ja tekstistä tulee rönsyilevää ja itseään toistavaa.

Kun eteeni on tullut tilanne, jossa tekstiä täytyy tuottaa ja sitä ei kuitenkaan synny, olen käyttänyt apuna listausta tai mind mappingia, joskus jopa kuvien piitämistä. Samoin ranskalaisin viivoin listailen asioita, joita aiheesta tulee mieleen ja listan avulla hyödynnän vapaan kirjoittamisen tyyliäni. Tämä on usein palauttanut kirjoittamisen kyvyn ja vireen sekä saanut aikaan jopa muutaman oikein hyödyllisen aivomyrskyn, jossa on syntynyt uusia huikeita ajatuksia.

Kirjoittajana olen halukas ottamaan vastaan palautetta kirjoitelmistani. Suhtautumiseni kirjoittamiseen saattaisi muistuttaa asiantuntijan asennetta, mutta silti en koe olevani asiantuntija kirjallisten tuotosten tekemisessä. Olen vasta aloittelija, joka kuitenkin on riittävän kiinnostunut tuottamaan hyvää sisältöä ja siksi kirjoittaa paljon. Kirjoittaminen ei ole minulle pelkkää asioiden muistiin kirjaamista, vaan se on myös tapa ilmaista itseäni ja ajatuksiani ja tietenkin osa yrittäjyyttäni.

Kärsin joskus kirjoittamisen vaikeudesta ja ilmaisun tyrehtymisestä, vaikka kirjoitankin paljon. Pystyn kuitenkin pääsemään ongelmasta nopeasti eroon ja saamaan kirjoittamisen vireen jälleen päälle. Kirjoittaminen on luovaa toimintaa, jonka myötä myös oma ajattelu kehittyy. Työstän tällä hetkellä uutta kirjaa, ensimmäinen e-kirjani Löydä tulevaisuutesi yrittäjyydestä – 50 vinkkiä yrittämiseen (tämä on oman kirjani mainos) ilmestyi kaksi vuotta sitten. Toivottavasti jaksan olla tuottelias, raakaa työtä kirjan kirjoittamisessa todella tarvitaan.


Kirjoittamistapani

Kirjoittamiseni on aina prosessi, joka etenee tietyllä tavalla. Uskon, että tapani on erittäin perinteinen, jopa amatöörimäinen, mutta se sopii minulle. Prosessiin kuuluu valmistautuminen, joka minulla on kysymysten kirjoittamista, tavoitteen tarkentamista, tiedon etsimistä ja erilaisten näkökulmien kirjaamista. Seuraavana luonnostelen sisällysluettelon kappaleita ilman tarkkaa jäsentelyä. Kirjaan ajatuksia hiukan laajemmin, teen viittauksia lähdeteoksiin ja vertailen niitä omiin näkökulmiini. Tässä vaiheessa saatan kysyä mielipidettä myös toisilta. Sen jälkeen alkaa työn todellinen jäsentäminen ja muokkausvaihe, jossa muokkaan ja korjailen omaa tekstiäni perusteellisesti. Lopuksi tapahtuu viimeistely, joka on prosessissani yleensä vaikeinta. Tässä vaiheessa saatan vielä poistaa työstäni osia tai lisätä jotakin korostamaan argumentaatioitani. Vaikeaksi olen todennut olennaisen ja epäolennaisen erottamisen eli tekstin rajaamisen.

Ongelmallisinta mielestäni kirjoittamisessa on muistaa se, kenelle tekstiä kirjoitetaan. Syyllistyn usein siihen, että kirjoitan itselleni, jolloin palaute ei olekaan odottamani kaltainen. Lisäksi haluaisin oppia parempaa argumentointia, se kirjoittamisessani on puutteellista, samoin kuin ilmaisujen ja sisällön toisiinsa suhteuttaminen.

Kirjoitan päivittäin kiitollisuuskirjaani, jäsentelen päivän työni ja kirjoitan paljon muistiinpanoja webinaareista ja kirjoista, joita luen. Tämän kaiken teen “vanhalla tyyillä” eli käsin. Vasta pienen ajan jälkeen siirrän kirjoittamani tietokoneelle. Tämä tapa sopii hyvin minulle.

Uskon, että kirjoittamalla oppii!

Olisi mukava kuulla, mikä on sinun tapasi kirjoittaa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

− 4 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.