Kasvun haasteita

Useat tahot ovat etsineet selitystä mitkä kaikki tekijät vaikuttavat yrityksen kehittymiseen ja kasvuun.  Kasvumuuttujien tunnistaminen on tärkeää niin yrittäjille kuin rahoittajille, sijoittajilla ja julkiselle tukisektorille, sillä niiden avulla voidaan ennustaa yrityksen tulevaa menestystä. Yrityksen kasvuprosessi on monimutkainen ilmiö, jota ohjaavat useat eri kasvumuuttujat, joten yksiselitteistä kasvu ei ole.  Tekijöitä ovat mm. yrittäjäomistajaan, liikkeenjohtoon, yritykseen ja sen kehitykseen, yrityksen sisäisiin strategisiin ratkaisuihin sekä yrityksen strategiseen tilanteeseen liittyvät tekijät. Pois ei myöskään voida jättää sattumaa ja ajoitusta.

Yrittäjän rooli

Yrittäjän oman roolin kohdalla kasvussa kysymys on ennen kaikkea johtajana kasvamisesta, työnkuvan muuttumisesta ja niiden edellyttämien organisatoristen valmiuksien kehittämisestä. Kasvun myötä tärkeiksi muodostuivat tehtävien ja vastuiden delegointi sekä osaavien alaisten tunnistaminen. Mikäli yrittäjä ei pysty kasvamaan ja kehittymään johtajana kasvavan liiketoiminnan rinnalla, voi tämä näkyä yrittäjän oman työmäärän kasvamisena ja ajankäytön hallinnan vaikeutumisena. Merkityksellisiä tekijöitä kasvussa ovat tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus sekä  yrittäjän valmiudet ja kurinalaisuus toteuttaa liiketoimintaa suunnitellulla tavalla. 

Yrittäjältä ja johtajalta vaaditaan yrityksen elinkaaren eri vaiheissa monialaista osaamista ja taitoja. Keskeinen kysymys kasvussa on, kuinka yrittäjä pystyy viemään yritystä elinkaaren erivaiheissa eteenpäin. Yritys ei voi menestyksekkäästi kehittyä ja kasvaa, mikäli yrittäjä ja omistaja sekä häneen liitettävä osaaminen eivät vastaavasti muutu yrityksen kehittymisen mukana.
.

Liiketoiminnan muutos

Yrityksen tasolla kasvu heijastuu haasteina organisaation kasvun myötä. Kasvun myötä organisaatiossa eivät muutu ainoastaan osallistujien työnkuvat ja työskentelytavat vaan myös prosessien tehokkuuteen, joustavuuteen ja laadukkuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kasvava yritys tarvitsee myös kaiken mahdollisen asiantuntemuksen kasvun tueksi, mistä johtuen johtoryhmätyöskentelyn tulisi myös vahvistua.  Kasvavassa yrityksessä yrittäjällä on oltava vahva näkemys siitä, että hänella on oikeat henkilöt oikeilla paikoilla.

Valtaosa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on sellaisia, että niiden luontainen liiketoimintaperusta ei yksinkertaisesti tue eikä edes edellytä kasvua. Aloittavan pk-yrityksen on jo liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa mietittävä yrityksen elinkaaren seuraavan vaiheen mukanaan tuomia muutoksia yrityksen toimintaan.

Kypsyysvaiheen alussa yrityksen on järjestäydyttävä uudelleen, koska kasvu on tuonut mukanaan organisatorisia muutoksia. Yrittäjä, joka on tähän asti toiminut itsenäisesti, joutuu etsimään ammattitaitoista henkilökuntaa täydentämään omaa osaamistaan ja jakamaan vastuutaan sekä mahdollisesti muuttamaan omaan asemaansa yrityksen toiminnassa. Yrittäjästä, joka on tähän asti vastannut kaikesta ja tehnyt ratkaisuja ilman kompromisseja, saattaa tulla taustalla toimiva sparraaja tai toimitusjohtaja. Nämä muutokset lisättynä uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla aloittavat yrityksessä uuden elinkaaren.

Yrityksen ja yrittäjän lähtökohdat määrittävät vahvasti yrityksen kasvua ja kehittämistä. Jos yrittäjä haluaa olla riippumaton ja kontrolloida itse kaikkia yrityksen toimintoja, myös kasvunopeutta on sopeutettava. Kun yrittäjä ei halua toimia johtajana ja olla vastuussa toisista ihmisistä, eikä halua myöskään oppia uutta, on varmasti huomattavasti parempi pitää yritystoiminta mikrotasolla. Kuitenkin olisi muistettava, että on erittäin vaikea määritellä johtamistaitojaan, jos ei ole koskaan toiminut johtajana. Silloin ei myöskään voi tietää pitääkö johtamisesta vai ei.

Mutta on myös ihan OK olla hakematta kasvua ja tehdä työtä itsenäisesti sen verran kuin hyvältä tuntuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

55 − 53 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.