Puhuja tilaisuuteen

Uusien asioiden omaksuminen ja monipuoliset näkökulmat muutosten keskellä

Tilaisuudet sopivat hyvin vaikkapa yrityksen  muutostilanteessa, kun uusia asioita pitää saada henkilöstön toimintaan ja ajatteluun. Teemoina voi olla mm. yrittäjyys, yrittäminen, positiivinen ajattelu, tuotteistaminen, myynti, uudelleen aloittaminen, markkinointi, asiakaspalvelu, kehittäminen, matkailu, jaksaminen, työnilo ja innostus, yhteistyö ja verkostoituminen.

Tuon energiaa ja innostusta, tavoitteenani on saada aikaan pohdintaa ja uusia näkökulmia sekä oivalluksia. Luodaan yhdessä tahtotila, jossa muutos on mahdollisuus.

Toteutan  avoimia ja eri teemoihin perustuvia sparraustilaisuuksia kuten

 • Elämän taulu© workshoppeja
 • tavoitteiden asettaminen
 • asiakkaiden määrittäminen
 • yrittäjyys
 • positiivinen ajattelu
 • muutoksen työstäminen
 • palvelujen tuotteistaminen
 • myynti ja katteet
 • markkinointi
 • asiakaspalvelu
 • prosessien kehittäminen
 • matkailupalvelujen kehittäminen
 • jaksaminen
 • työnilo ja innostus
 • yhteistyö, kumppanuusmarkkinointi
 • verkostoituminen

Teemat soveltuvat hyvin työyhteisöille, yhdistyksille tai muille ryhmille. Ryhmässä tapaamisten periaatteet ja tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset kuin yksilö coachingissa, ryhmän tuki on näissä valmennuksissa se merkittävä lisätekijä.

.

Yrityskohtaisesti

Yrityscoaching toteutetaan yrityksen kehittämiskohteita ajatellen. Jos olet juuri aloittamassa yritystoimintaa, voimme käydä perustamistoimet yhdessä läpi, tehdä suunnitelmat ja budjetit sekä muokata liiketoimintasi ydinpalvelut myytäviksi tuotteiksi.

Jo toiminnassa olevien yritysten coaching tähtää markkinoinnin kehittämiseen, tuotekehitykseen, palvelukäsikirjojen ja tuotemanuaalien laatimiseen ja toiminnan yleiseen kehittämiseen. Lisäksi käydään läpi yrityksen prosessit ja erilaisia toimintamalleja ja katsotaan, olisiko niissä kehitettävää.

Coachingia olen opiskellut mm. Experts Academyssa ja Mindvalley Academyssä, kouluttajina maailman parhaat valmentajat kuten mm. Vishen Lakhiani, Joe Vitale, Brendon Burchard ja Lisa Nichols.

Koulutuksieni ja kokemukseni mukanaan tuomat opit olen koonnut verkkokauppaani valmennuksiksi ja haluan niiden avulla auttaa myös sinua.