Kasvun haasteita

Useat tahot ovat etsineet selitystä mitkä kaikki tekijät vaikuttavat yrityksen kehittymiseen ja kasvuun.  Kasvumuuttujien tunnistaminen on tärkeää niin yrittäjille kuin rahoittajille, sijoittajilla ja julkiselle tukisektorille, sillä niiden avulla voidaan ennustaa yrityksen tulevaa menestystä. Yrityksen kasvuprosessi on monimutkainen ilmiö, jota ohjaavat useat eri kasvumuuttujat, joten yksiselitteistä kasvu ei ole.  Tekijöitä ovat mm. yrittäjäomistajaan, liikkeenjohtoon, yritykseen ja sen kehitykseen, yrityksen sisäisiin strategisiin ratkaisuihin sekä yrityksen strategiseen tilanteeseen liittyvät tekijät. Pois ei myöskään voida jättää sattumaa ja ajoitusta.

Yrittäjän rooli

Yrittäjän oman roolin kohdalla kasvussa kysymys on ennen kaikkea johtajana kasvamisesta, työnkuvan muuttumisesta ja niiden edellyttämien organisatoristen valmiuksien kehittämisestä. Kasvun myötä tärkeiksi muodostuivat tehtävien ja vastuiden delegointi sekä osaavien alaisten tunnistaminen. Mikäli yrittäjä ei pysty kasvamaan ja kehittymään johtajana kasvavan liiketoiminnan rinnalla, voi tämä näkyä yrittäjän oman työmäärän kasvamisena ja ajankäytön hallinnan vaikeutumisena. Merkityksellisiä tekijöitä kasvussa ovat tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus sekä  yrittäjän valmiudet ja kurinalaisuus toteuttaa liiketoimintaa suunnitellulla tavalla.  Jatka lukemista “Kasvun haasteita”

Asiakaspalvelukokemuksia Kuopiosta

Melko harvoin lähden avaamaan kokemuksiani julkisesti, mutta joskus siihen on vain niin vastustamaton syy, että se on tehtävä. Tällaisen syyn sain viime viikolla, kun olin työkeikalla, tapaamassa ohjattavaani Sokoksen kahviossa Kuopiossa. Varoituksen sana, puhun nyt asiasta, joka monelle naiselle on varmaan hiukan “arka paikka”.

Tapaamisen päätyttyä, hetken mielijohteesta – meille naisille näitä hetken mielijohteita voi tulla silloin tällöin – päätin piipahtaa katsomassa alusvaateosastolla löytyisikö jotain mukavaa edulliseen hintaan. Olin lykännyt tuota käyntiä todella kauan, sillä rintaliivien ostaminen tuntuu minusta vaivalloiselta ja jopa hiukan ärsyttävältä. Olin kuitenkin pitkään pohtinut, että minun pitäisi saada ammattilaisen arvio, onko käyttämäni koko oikea.

Kahden rinnan mitalla parasta palvelua ikinä

Pyörin siinä hyllyjen välissä ja ihailin toinen toistaa kauniimpia rintaliivejä ja pikkuhousuja. Valinnan vaikeus taisi huokua joka solustani, sillä pian ystävällisesti hymyilevä myyjä tuli luokseni ja kysyi voisiko auttaa.  No siitä rohkaistuneena päätin sitten pyytää ratkaisua ongelmaani ja selitin, että en ole ollenkaan varma käytänkö oikean kokoisia liivejä.  Jatka lukemista “Asiakaspalvelukokemuksia Kuopiosta”

Yrittäjän elämää – sisällön tuottamista

successmind.fi

Yrittäjänä joudumme kirjoittamaan paljon erityyppisiä tekstejä. Sisällöntuotanto on noussut merkittävään rooliin sähköisessä markkinoinnissa. Haastetta on riittävän kiinnostavan tekstin tuottamisessa, että se saisi asiakkaiden täyden huomion osakseen.

Kirjoittaminen on taito, jota voi harjoitella. Kirjoitan erittäin paljon vapaata tekstiä ja ajatuksiani, yritykseni toimintaan liittyy myös kirjoitetun tekstin tuottaminen eri muodoissa. Tuotan paljon koulutusmateriaalia, mutta esim. tieteellistä tekstiä olen kirjoittanut vähän. Uskon, että tieteellisen tekstin tuottaminen on minulle edelleen haasteellista, vaikka olen suorittanutkin YTM tutkintoni joitakin vuosia sitten. Yleensäkin tekstin on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Vapaassa kirjoittamisessa sanoilla ja merkityksillä voidaan hiukan leikitellä, kun taas tieteellisessä tekstissä rakennetaan merkityksiä erilaisten viittauksien, monipuolisten lähteiden ja asiallisten sanavalintojen kautta.  Tieteellisessä kirjoittamisessa on olemassa omat ominaiset piirteet, kuten ammattikielen käyttäminen, termien ja asioiden tarkka määritteleminen, asiakeskeisyyden korostuminen ja tarkastelun objektiivisuus.


Minä kirjoittajana

Kirjoittajana minua varmaan on eniten muokannut lukuharrastukseni ja tietenkin opiskelu, joka on pakottanut tuottamaan monipuolista tekstiä. Eniten olen pohtinut kirjoittaessani plagioinnin ongelmaa. Onko tänä päivänä mahdollista luoda uusia koskaan aiemmin julkaistuja ajatuksia?

Onnistunein kirjallinen työni on varmasti ollut oikeutetusti pro gradu -työni ja hyvänä kakkosena tulee opettajakorkeakouluun tekemäni portfolio, jossa kuvasin oman opiskeluprosessini ja tekemäni tehtävät. Sen kirjoittaminen ja tehtävien läpikäyminen uudelleen oli erittäin palkitsevaa ja myös oppimistani syventävää. Prosessina portfolion kirjoittaminen oli innostavaa ja uskon, että kun on aidosti kiinnostunut ja innostunut kirjoitettavasta aiheesta, se näkyy myös tekstissä. Tekstistä tulee sujuvampaa ja monipuolisempaa.

Kirjoittaessani tapani työskennellä on seuraava: Käytän vapaan kirjoittamisen tyyliä, jossa kirjaan ylös tekstin tavoitteet, ajatuksiani ja lähden niistä sitten työstämään tekstiä. Suunnittelen ja jäsennän ajatuksia, jonka jälkeen kirjoitan luonnoksen. Tekstini lopullinen rakenne pyrkii olemaan pääosiltaan temaattinen ja osaksi hierarkkisesti jäsentynyt. Ongelmaksi olen kokenut aineiston ja kirjoitetun tekstin rajauksen, mitä otetaan mukaan ja mitä ei. Usein olen liian selittelevä ja monisanainen. Toisena ongelmana olen huomannut, että kirjoitusprosessin aikana saattaa ”punainen lanka” kadota, ja tekstistä tulee rönsyilevää ja itseään toistavaa.

Kun eteeni on tullut tilanne, jossa tekstiä täytyy tuottaa ja sitä ei kuitenkaan synny, olen käyttänyt apuna listausta tai mind mappingia, joskus jopa kuvien piitämistä. Samoin ranskalaisin viivoin listailen asioita, joita aiheesta tulee mieleen ja listan avulla hyödynnän vapaan kirjoittamisen tyyliäni. Tämä on usein palauttanut kirjoittamisen kyvyn ja vireen sekä saanut aikaan jopa muutaman oikein hyödyllisen aivomyrskyn, jossa on syntynyt uusia huikeita ajatuksia.

Kirjoittajana olen halukas ottamaan vastaan palautetta kirjoitelmistani. Suhtautumiseni kirjoittamiseen saattaisi muistuttaa asiantuntijan asennetta, mutta silti en koe olevani asiantuntija kirjallisten tuotosten tekemisessä. Olen vasta aloittelija, joka kuitenkin on riittävän kiinnostunut tuottamaan hyvää sisältöä ja siksi kirjoittaa paljon. Kirjoittaminen ei ole minulle pelkkää asioiden muistiin kirjaamista, vaan se on myös tapa ilmaista itseäni ja ajatuksiani ja tietenkin osa yrittäjyyttäni.

Kärsin joskus kirjoittamisen vaikeudesta ja ilmaisun tyrehtymisestä, vaikka kirjoitankin paljon. Pystyn kuitenkin pääsemään ongelmasta nopeasti eroon ja saamaan kirjoittamisen vireen jälleen päälle. Kirjoittaminen on luovaa toimintaa, jonka myötä myös oma ajattelu kehittyy. Työstän tällä hetkellä uutta kirjaa, ensimmäinen e-kirjani Löydä tulevaisuutesi yrittäjyydestä – 50 vinkkiä yrittämiseen (tämä on oman kirjani mainos) ilmestyi kaksi vuotta sitten. Toivottavasti jaksan olla tuottelias, raakaa työtä kirjan kirjoittamisessa todella tarvitaan.


Kirjoittamistapani

Kirjoittamiseni on aina prosessi, joka etenee tietyllä tavalla. Uskon, että tapani on erittäin perinteinen, jopa amatöörimäinen, mutta se sopii minulle. Prosessiin kuuluu valmistautuminen, joka minulla on kysymysten kirjoittamista, tavoitteen tarkentamista, tiedon etsimistä ja erilaisten näkökulmien kirjaamista. Seuraavana luonnostelen sisällysluettelon kappaleita ilman tarkkaa jäsentelyä. Kirjaan ajatuksia hiukan laajemmin, teen viittauksia lähdeteoksiin ja vertailen niitä omiin näkökulmiini. Tässä vaiheessa saatan kysyä mielipidettä myös toisilta. Sen jälkeen alkaa työn todellinen jäsentäminen ja muokkausvaihe, jossa muokkaan ja korjailen omaa tekstiäni perusteellisesti. Lopuksi tapahtuu viimeistely, joka on prosessissani yleensä vaikeinta. Tässä vaiheessa saatan vielä poistaa työstäni osia tai lisätä jotakin korostamaan argumentaatioitani. Vaikeaksi olen todennut olennaisen ja epäolennaisen erottamisen eli tekstin rajaamisen.

Ongelmallisinta mielestäni kirjoittamisessa on muistaa se, kenelle tekstiä kirjoitetaan. Syyllistyn usein siihen, että kirjoitan itselleni, jolloin palaute ei olekaan odottamani kaltainen. Lisäksi haluaisin oppia parempaa argumentointia, se kirjoittamisessani on puutteellista, samoin kuin ilmaisujen ja sisällön toisiinsa suhteuttaminen.

Kirjoitan päivittäin kiitollisuuskirjaani, jäsentelen päivän työni ja kirjoitan paljon muistiinpanoja webinaareista ja kirjoista, joita luen. Tämän kaiken teen “vanhalla tyyillä” eli käsin. Vasta pienen ajan jälkeen siirrän kirjoittamani tietokoneelle. Tämä tapa sopii hyvin minulle.

Uskon, että kirjoittamalla oppii!

Olisi mukava kuulla, mikä on sinun tapasi kirjoittaa?

Yrittäjän elämää – kiire

train-travel-1360740_1280

 

Olen käynyt mielenkiintoisia keskusteluja yhteistyökumppanien ja valmennuksessani olevien yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien kanssa yrittämisen olemuksesta ja  työnteosta ja -määrästä.  Tähän liittyen postasinkin vähän aikaa sitten DariaK:n facebooksivuille  ja Twitteriin kysymyksen:

Working harder or working clever. Which is your choice?

Meillä kaikilla on kiire, paljon töitä, erilaisia velvollisuuksia ja asioita jotka pitää tehdä tai….. tai mitä? Mitä tapahtuu, jos muutamme ajatteluamme näiden asioiden suhteen? Itsekin huomasin pari viikkoa sitten ajautuneeni tähän samaa viidakkoon – täytyy, pitää, on tehtävä, minulla ei ole valinnan varaa-  Näillä sanoilla selitin itselleni sen, että tein töitä yötä päivää ja silti en saanut asioita valmiiksi. Tein itselleni tee tänään listaa, joka ikinen aamu, kuten aiemminkin, mutta illalla huomasin, että en ollut saanut päivän asioita hoidettua.

Sitten huomasin, miten kuluttavaa oma ajattelutapani oli ja miten se vie kaiken ilon työstä jota rakastan. Onneksi olen oppinut seuraamaan omaa toimintaani järjestelmällisesti ja myös korjaamaan sitä aina, kun huomaan, että kaikki ei mene kuten pitäisi. Tämä vaati taas viikonlopun irti työpöydän ääreltä, hetken täydellisessä rauhassa, mökillä. Siellä ruohoa leikatessani kävin läpi miten olin elokuussa työskennellyt ja huomasin toistuvan kuvion päivissäni. Monet meistä uskovat siihen, että voimme tehdä monta asiaa yhtä aikaa, vaikka se todellakaan ei ole niin. Tähän sorruin minäkin hetkeksi, enkä saanut mitään kunnolla valmiiksi. Lisäksi netissä ja tietokoneella työskennellessä on todella helppo lähteä harhapoluille, tarkastaa se tai tämä juttu – siinä välissä ja kadottaa täysin fokus siitä mitä oli tekemässä.

Kun palasin kotiin mökiltä, muutin tapaani toimia ja ajatella. Seurasin seuraavan viikon koko ajan miten teen asioita ja aina kun lähdin harhailemaan yhdestä tehtävästä toiseen, huomautin siitä itselleni ja palautin keskittymiseni käsillä olevaan asiaan. Hommat lähti luistamaan ja tulosta rupesi syntymään. Jäi aikaa levollekin, mieli oli iloinen ja virkeä, ihan eri tavalla kuin aiemmin. Kun vielä korjasin omaa ajatteluani ja poistin sanavarastostani  sanat – pitää ja on pakko. Kaikki loksahteli kohdalleen.

[hr]

keyboard-393838_1280

Yrittäjä, muista levätä

Olen käyttänyt sellaista metodia lepäämisen kanssa, että 90 päivän välein on itselle ja läheisille varattava vähintään pitkä viikonloppu. Niinpä en tuolloin sovi mitään torstai illasta tiistai aamuun väliselle ajalle. Tuo pitkä viikonloppu on pyhitetty täysin oman pään nollaamiselle ja lepäämiselle, hyvälle ruualle, ystäville ja perheelle. Usein lähden pois kotoa, täysin uuteen ympäristöön. Kun palaan, olen energinen ja oikein uhkun uusia ideoita. Kohdallani tuo on toiminut oikein hyvin. Suosittelen kokeilemaan.

Olen myös opetellut irrottautumaan kodin ja työn rutiineista, vähintään kaksi kertaa kuukaudessa  lähden päivällä tai illalla tilanteeni mukaan,  ravintolaan syömään ja hemmottelen hetken itseäni. Olen ollut todellinen tutkimusmatkailija,  kohta olen kolunnut kaikki Kuopion keskustan ruokaravintolat läpi ja nauttinut – enemmän tai vähemmän. Mutta nuo kokemukset ovat toisen blogin aiheita sitten.

Kaikesta tuosta lepäilystä ja nauttimisesta huolimatta, olen saanut enemmän aikaan ja kaikki työt ajallaan tehtyä.

[hr]

Yrittäjä, aseta tavoitteita

Uskon, että elämässä on asetettava tavoitteita. Tavoitteiden on oltava riittävän korkealla. Tavoitteiden asettaminen koskee niin yksityiselämää kuin  yrittämistä. Ilman tavoitetta jäämme helposti ajelehtimaan.  Ihan kuin käteemme annettaisiin kartta, johon ei ole merkitty paikkaa, minne pitäisi mennä. Mitä silloin teemme tuolla kartalla?

Vaikka lähdemmekin yrittäjyyden matkalle niin, että emme aina voi ennakoida kaikkia matkan vaaroja, se ei tarkoita sitä, että emme asettaisi päämäärää, jonne olemme matkalla. Lisäksi matkalla on aina oltava välietappeja, joissa levähtää ja nauttia hyvistä maisemista ja elämästä. Milloin sinä, yrittäjä, olet viimeksi nauttinut yritysmatkasi maisemista?

Yritystoiminta on kuin se kuuluisa kirkon rakentaminen. Miten on? Kannatko kiviä vai rakennatko katedraalia?